Select Page

Qui som

Com som

Què diem

FEM GRAN
EL QUE
SEMBLA PETIT

Q
Qui som

L’Escola de la Gent

L’Escola de la Gent agrupa més de 687 escoles concertades a Catalunya. Això suposa més de 300.000 alumnes escolaritzats (194.000 a Infantil i Primària i gairebé 110.000 a l’ESO). Per tant, representen més del 30% d’alumnes del nostre país. 

 En aquest espai web, volem donar a conèixer el model de l’Escola de la Gent i divulgar un conjunt de dades que posen de relleu la seva contribució al sistema educatiu català.

Com som

01

SOM L’ESCOLA DE LA INICIATIVA SOCIAL

Més informació

Molts centres neixen per oferir educació a col·lectius que en quedaven exclosos o per promoure models pedagògics diversos i arrelats al país.

02

SOM L’ESCOLA QUE OFEREIX MÉS HORES D’ACTIVITAT DOCENT

Més informació

L’alumnat cursa un any escolar més gràcies a l’aplicació de la sisena hora a tota l’etapa obligatòria.

03

SOM L’ESCOLA QUE TREBALLA EN LA CONCILIACIÓ FAMILIAR

Més informació

S’ofereix acollida als alumnes més enllà de l’horari escolar als matins i les tardes.

04

SOM L’ESCOLA EXPERTA EN GESTIÓ DE REPTES

Més informació

Davant la covid, les classes es van reprendre en línia al cap de 48 hores, garantint el manteniment de les tasques lectives i amb una pèrdua d’aprenentatges molt reduïda.

05

SOM L’ESCOLA IMPLANTADA A TOT EL PAÍS

Més informació

Tenim presència al 85% del territori català; reflectim la seva riquesa i diversitat.

06

SOM L’ESCOLA AMB PROJECTES SINGULARS I DIVERSOS

Més informació

Donem resposta a tots els interessos: projectes de tecnologia, llengua, art, música i esport, entre d’altres.

07

SOM L’ESCOLA QUE ACULL MÉS DE 50 NACIONALITATS

Més informació

EEl curs 2021-2022, vam acollir 5.491 alumnes nouvinguts.

08

SOM L’ESCOLA QUE ACULL UN 14% D’ALUMNAT AMB VULNERABILITAT

Més informació

L’escola pública acull un 14,6% d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu; les nostres escoles, el 14,1%, però ho fem amb molts menys recursos.

09

SOM L’ESCOLA AMB RESULTATS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER SOBRE DE LA MITJANA

Més informació

Obtenim resultats per sobre de la mitjana en les competències bàsiques de català, castellà, anglès i matemàtiques.

10

SOM L’ESCOLA AMB ABANDONAMENT ESCOLAR MOLT BAIX

Més informació

El fracàs escolar és pràcticament nul, amb un 90% d’alumnat que continua estudiant Batxillerat o Cicles Formatius.

11

SOM L’ESCOLA AMB UNA PLANTILLA ESTABLE I COMPROMESA

Més informació

El 90% dels contractes són indefinits. S’ofereixen plans de formació constants vinculats al projecte educatiu dels centres.

12

SOM L’ESCOLA AMB SERVEI PERSONALITZAT A FAMÍLIES I ALUMNAT

Més informació

Oferim acompanyament personalitzat dins i fora de l’horari lectiu: tutories, extraescolars, AMPES, etc

Què diem

Neix l’Escola de la Gent

Neix l’Escola de la Gent

L’Escola de la Gent és el nom de la nova campanya de comunicació de les prop de 700 escoles concertades a Catalunya....